NJV de Haven

zeilvereniging NJV de haven

Over ons

De vloot

De klassieke houten vletten

Wij zeilen in de klassieke houten vletten die een flinke geschiedenis hebben. Voorheen werden ze gebruikt als reddingsboot in Zandvoort en als postboot voor Terschelling.

Momenteel hebben we 6 vletten in de vaart: De Bever, Zeemeeuw, Fuut, Haai, Najade en Bruinvis. Er is nog 1 vlet die restauratiewerk nodig heeft, de Njord. Hier wordt ondertussen hard aan gewerkt.

Het pand en het terrein

Wij beschikken over een eigen terrein met een trots pand. Het pand is eind jaren 50, begin jaren 60, door de leden zelf gebouwd.


Het wachtschip

Ons verenigingsgebouw heet ‘het Wachtschip’. Beneden ís ‘het ruim’ waar de boten voor onderhoud liggen. Daar hebben ook de Mini’s, Junioren en Senioren hun eigen ‘hokken’. Op de 1ste verdieping is het staffhok, dat ‘De Brug’ heet. Vanaf De Brug houdt de leiding overzicht over koers en activiteiten. De loods naast het Wachtschip heet ‘Het Droogdok’. Die heeft een eigen helling. Hier liggen de grotere schepen voor onderhoud.

Historische wortels in de regio

Tijdens de bouw, die begon in 1959, hebben de leden van de haven gebruik kunnen maken van materiaal dat elders overbodig was geworden. Dat verbindt het Wachtschip met de geschiedenis van de regio:
  • De fundering bestaat uit oude rioolbuizen uit Heemstede.
  • De houten palen, waarop de 1ste verdieping rust , zijn ‘gered’ uit het oude posthuis aan de Herenweg in Heemstede, dat in 1958 gedeeltelijk is afgebrand.
  • Voor de eerste kademuren (nu verborgen achter de nieuwe) konden de bouwers gebruik maken van 50 oude gevangenisdeuren uit de Koepelgevangenis in Haarlem.
  • Voor de eerste ruitjes kregen de zeeverkenners oude glasnegatieven van uitgeverij De Spaarnestad (nu Spaarnestad Photo). Die maat van de ruitjes is nog terug te vinden in de ramen van het ruim.
pand

Het terrein

Het terrein zelf was eigendom van het Hageveld. Toen een klooster, nu verdeeld tussen Hageveld College en privé-appartementen. De latere zeilgrootheid Jaap Kramer heeft, blijkens bijgaand tekstje uit een oud verenigingsblad, goede connecties gehad bij het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Voor een zacht prijsje kon de St. Josefgroep beslag leggen op een mooi stukje grond aan het water, compleet met haventje.

Ontmoet onze staf en vrijwilligers

De stafleden van de Haven zijn allemaal vrijwilligers, veelal zijn ze al sinds hun jeugd lid van de vereniging. Zij zijn de ruggengraat van de Haven en zorgen er elke zaterdag voor dat de leden een onvergetelijke dag hebben. Zij nemen de leden mee op weekenden en kampen en geven ze zeil les in het zomerseizoen. Onder de leiding van de stafleden worden de boten iedere winter onderhouden.

Commissies

Naast de stafteams zijn er een aantal commissies actief binnen de Haven. Elke commissie bestaat uit een staflid als aanspreekpunt, ouders, oudleden en vrijwilligers die iets willen betekenen voor de haven

PR Commissie

De PR commissie zorgt voor marketing en communicatie. Denk aan het onderhouden van de website en de social media kanalen maar ook het regelen van een artikel bij groot nieuws.

Boten Commissie

De Boten Commissie geeft advies over het onderhoud van de boten en assisteert bij moeilijke klussen

Fondsenwerving Commissie

De Fondsenwerving Commissie zorgt voor het werven en onderhouden van de fondsen die nodig zijn bij grote klussen

Pand & Terrein Commissies

Commissie Pand & Terrein houdt het pand in goede staat en zorgt voor onderhoud waar nodig. Bijvoorbeeld ook aan de bomen en struiken op het terrein.

Zeil Commissies

De Zeil Commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de CWOopleiding binnen de Haven.

Stichting Zeeverkennersgroep Sint Jozef

De Stichting is eigenaar en beheerder van het pand, het terrein, de haven, de inboedel, de diverse inventarissen en de vloot. Hoofddoel van de Stichting is het scheppen van randvoorwaarden op financieel – , onroerende zaken en verzekeringsgebied, zodat de Vereniging zich kan concentreren op het uitvoeren van ledenprogramma’s. De Stichting wordt bestuurd door een zelfstandig bestuur aangevuld met vertegenwoordigers van de Vereniging

Voorzitter

Kelvin van Nimwegen

Secretaris

Thees Rijkhold Meesters

Penningmeester

Arezki Khennane

Onze vrienden

Naast de vrijwilligers die bergen werk verzetten wordt NJV de Haven ook bijgestaan door de Vrienden van de Haven, personen en organisaties die de Haven een warm hart toe dragen en ons voorzien van materiaal, korting en sponsoring.