NJV de Haven

zeilvereniging NJV de haven

Leren zeilen

Bij ons leer je zeilen op een manier die bij jou aansluit. Bij de Mini’s wordt bijvoorbeeld voornamelijk spelenderwijs geleerd, terwijl de oudste senioren een didactische cursus krijgen om te leren hoe ze zelf les moeten geven.

Cwo bij de haven

Wij leiden onze leden op volgens het CWO-systeem. Hiervoor is gekozen omdat het CWO systeem zowel landelijk als internationaal erkend wordt. Bij de Haven zijn wij er van overtuigd, dat het de beste waarborging biedt voor een optimale zeilopleiding.

Zowel leden als stafleden worden gestimuleerd zich te ontwikkelen binnen dit systeem. Zo zorgen we er met gediplomeerde instructeurs voor dat iedereen op een verantwoorde manier leert zeilen en de nodige diploma’s kan halen. Leden krijgen de mogelijkheid hun CWO I, II en III diploma te halen. Senioren vanaf 16 jaar kunnen, onder begeleiding, kennismaken met het lesgeven. Zij kunnen het 1e niveau zeilinstructeur (ZI2) halen. Vervolgens trainen ze door voor het CWO IV Diploma. De staff kan doorgroeien naar het 2e niveau zeilinstructeur (ZI3) en verder.

Stichting Commissie Watersport Opleidingen

14 tot 18 jaar oud
Wij zijn via Scouting Nederland aangesloten bij het CWO en verzorgt de CWO-accreditatie voor de regio Haarlem. De Stichting CWO (Commissie Watersportopleidingen) is een samenwerkingsverband van de ANWB, Hiswavereniging, en het Watersportverbond. Er zijn zo’n 160 verenigingen en 90 vaarscholen bij aangesloten. Op de website staat uitgebreide uitleg over de verschillende opleidingen, diploma’s en de eisen daarvoor.

Veiligheid

Voor alle ouders staat de veiligheid van hun kinderen natuurlijk voorop. Daarom is het goed te weten dat zowel in de CWO als bij NJV de Haven die veiligheid de hoogste prioriteit heeft.

We beginnen bij de Mini’s met het aanleren van veilig gedrag. Zo zal geen enkele Mini zonder reddingsvest in de boot worden toegelaten. Ook zien we er op toe dat iedereen een zwemdiploma heeft en zich weet te redden.

Er wordt bij de Junioren ook geoefend met lastige situaties als omgeslagen boten in een beheerste omgeving. Veiligheid wordt op de Haven zeer regelmatig geoefend en ook de bij de CWO-opleidingen veiligheid een groot onderdeel.